PrivacybeleidIk neem jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit privacybeleid leg ik je uit welke gegevens ik verwerk en met welk doel ik dat doe. Daarnaast kun je in dit privacybeleid lezen over jouw rechten met betrekking tot mijn verwerking van jouw persoonsgegevens. Ik raad je aan dit privacybeleid aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen.

Wie is CaminoR Advies BV?


C aminoR Advies BV is de naam van mijn besloten vennootschap, gevestigd te (5473 KG) Heeswijk-Dinther aan Lange Kruisdelstraat 3, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61158429.

CaminoR Advies BV is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruik ik jouw gegevens?


Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens over jou verwerk. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens ik voor dat specifieke doel gebruik, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door mij worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben ik alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie


Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Openstaande saldo
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Boek


Doeleinde: De verkoop van een door mij geschreven boek
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website


Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijg ik jouw persoonsgegevens?


Ik heb gegevens over jou in bezit omdat jij die gegevens aan mij verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?


Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage


Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen. Als je de persoonsgegevens wilt zien die ik over je heb vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen


Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe bij me indienen. Je kunt verzoeken dat ik je gegevens wijzig, verbeter, aanvul, verwijder of afscherm.

Beperken van de verwerking


Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om me te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar


Als een bepaalde verwerking op grond van mijn ‘gerechtvaardigd belang’ of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht


Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van mij te verkrijgen. Ik zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken


In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat ik die gegevens dan niet meer mag verwerken. Het kan zijn dat ik je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Mijn reactie


Een verzoek kan verstuurd worden via een mail aan Rob@Caminor.nl. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat ik een dergelijk verzoek heb ontvangen. Indien ik je verzoek afwijs, zal ik in mijn antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens


De gegevens kunnen worden doorgegeven aan verwerkers.

Het kan zijn dat ik verplicht ben je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?


Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Ik adviseer je daarom regelmatig het privacybeleid na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?


Mocht je nog vragen hebben over dit privacybeleid en de wijze waarop ik je gegevens gebruikt, dan kun contact met me opnemen. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop ik jouw gegevens verwerk, kun je contact met me opnemen. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.