CaminoR ondersteuntCaminoR geeft financiële ondersteuning aan twee Goede Doelen. Zowel voor de Stichting Vrienden van Bambanani als voor Stichting Echo India treedt CaminoR op als ambassadeur.

Stichting Vrienden van Bambanani


D e Vrienden van Bambanani zet zich in voor de meest kwetsbare generatie van Limpopo (Zuid-Afrika). Kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar oud.

Zij doet dat door een structurele, lokale oplossingen te bieden middels een zelfredzame, veilige en gezonde dagopvang. Crèches dus.

Voor de meest kwetsbare kids in de Zuid-Afrikaanse townships wordt gezorgd voor:

  • het uitbannen van ondervoedingsziekte middels een uitgebalanceerd weekmenu
  • hulp op het gebied van hygiëne, onderwijs, infrastructuur en beweging
  • de begeleiding naar een zelfstandige en zelfredzame school

Middels een intensieve samenwerking met het onderwijzend personeel worden 89 scholen met 4550 kinderen begeleid naar een betere toekomst. (Cijfers augustus 2019)

Omdat we geloven in gelijke kansen voor iedereen en we geloven in het realiseren van dromen!

Zie ook: www.bambanani.org

CaminoR Advies BV heeft zich gecommitteerd aan de nieuwbouw van Tschwarang ELC, een schooltje in Mahkushane met 28 kinderen en een team van 3 onderwijzeressen.

Naast 2 nieuwe klaslokalen is er een keuken en kantoortje gebouwd, maar ook 2 zogenaamde pit toilets. Hiermee kwalificeert deze school zich voor de norm om een Grant (subsidie) te gaan ontvangen.

Ook is er een zogenaamde foodtunnel aangelegd, waardoor uit eigen tuin gegeten kan worden!

Stichting Echo India


S tichting ECHO India is een NGO die werkt voor kinderen in moeilijke omstandigheden in Zuid-India. Het hoofdkantoor staat in de stad Bangalore. Het hoofddoel is kinderen die in conflict zijn met het rechtssysteem en kinderen die zorg en bescherming nodig hebben te ‘empoweren’.

ECHO gelooft dat, met de juiste zorg, alle kinderen op kunnen groeien tot verantwoordelijke en zelfvoorzienende bewoners van onze gemeenschap. ECHO is een leading NGO in India die de Juvenile Justice Act 2000 initieerde, en die dit nu helpt te implementeren daar waar mogelijk.

Zie ook : www.echoindia.org